Fler svenska casinon med licens

Spelmonopolet ersätts den 1 januari av spellicenser vilket innebär att fler casinon kan tillräkna sig som svenska casinon då licensen innebär att man följer svenska regler och får verka på den svenska spelmarknaden – men trycket efter spellicenser har varit hårt och nu befarar Lotteriinspektionen att alla casinon som vill verka på svensk marknad inte hinner få sin licens i tid till regelskiftet.

Svenska casinon i Sverige är ofta inte alls svenska i den meningen att de drivs från Sverige. Snarare är dessa casinon klassade som utländska. Detta eftersom att deras huvudkvarter och servrar befinner sig utanför landets gränser trots att de som står bakom casinot i fråga kanske är svenska i sin nationalitet och trots att casinot är helt svenskspråkigt. Anledningen till det är för att vi fram tills den 1 januari 2019 har ett rådande spelmonopol i landet, men från och med årsskiftet kommer detta att förändras till att bli ett licenssystem för att släppa in fler aktörer att konkurrera på marknaden. Men alla casinon som är intresserade av detta kanske inte kommer hinna få sin licens i tid.

“Det är viktigt att så många speloperatörer som möjligt vill vara en del av det svenska licenssystemet. Det ger oss goda förutsättningar att få en väl fungerande spelmarknad i Sverige. Samtidigt innebär alla ansökningar och övriga förberedelser en hög arbetsbelastning för myndigheten”, konstaterar Camilla Rosenberg som är generaldirektör för Lotteriinspektionen. – skriver Dagens Industri.

Som citatet ovan påvisar så finns en oro hos Lotteriinspektionen, instansen som ger ut licenserna, att alla casinon inte kommer hinna få sina ansökningar godkända i tid. Dock är det såklart möjligt att ansöka även efter att det nya systemet är full gång, men om man vill undvika att hamna i ett utestängnings-filter som kommer implementeras så är det bra att man har sin licens klar. Alla casinon och aktörer som bedriver spel om pengar på nätet utan att ha licens kommer nämligen att bli blockerade då de nya reglerna ålägger internetleverantörer att sätta upp speciella spärrar.