NetEnt satsar på jämställdhet

Speltillverkaren NetEnt går med i kampen att skapa en jämställd arbetsplats inom IT-branschen genom att inleda samarbete med projektet Java4Women™ som är ett jämställdhets- och utbildningsprojekt med just målet att öka antalet kvinnor inom IT-branschen. Därför anställer företaget nu två nyexade javautvecklare från andra omgången av Java4Women™ till sin spelstudio i Stockholm – NetEnts egen satsning är nämligen att skapa en jämställd arbetsplats med hälften/hälften-balans mellan kvinnor och män och det målet ska vara uppfyllt till år 2020.

IT-branschen idag är dominerad av män och det råder ren och skär brist på kvinnor, och det är något som man inom branschen vill förändra. Speltillverkaren NetEnt är, förutom att vara en hejare på att lansera casinospel med bra bonusar, en förkämpe inom detta. För att bistå i ökad jämställdhet i IT-branschen har speltillverkaren nu ingått samarbete med Java4Women™ och har anställt två javautvecklare från årets klass som kommer att få arbete på deras spelstudio i Stockholm. Varför man valt att genomföra rekryteringen är för att ta ett närmare steg mot sin egen jämställdhetssatsning. NetEnt har som strategiskt mål att bli en arbetsplats där hälften är kvinnor och hälften är män, ett mål som man ska nå till år 2020.

Vill bredda sin kompetensbank

I ett pressmeddelande säger NetEnts Chief Development Officer Åsa Bredin att speltillverkaren är övertygade om att om man ska fortsätta att ligga i framkant så måste man bredda sin kunskapsbank och även driva techbranschen framåt så behöver man hjälpas åt att attrahera fler kvinnor hit. Därför väljer man från deras sida att just samarbete med Java4Women™. Hon lägger även till att det för NetEnt är uppenbart att både mångfald och jämställdhet gör att man som företag levererar bättre finansiella resultat och ökar innovationskraften hos sina anställda, så att ingå samarbetet har kommit naturligt helt enkelt. Kvinnorna som utbildats denna gång i projektet är mellan 25 till 57 år gamla och man har valt att se bortom från CV och personliga brev och snarare sett dessa som sekundära punkter, i stället har man lagt fokus på att rekrytera fördomsfritt – och alla som deltagit är nu färdigutbildade och klara att anställas eller hyras in som juniora javautvecklare.